Naše služby

  Návrh, implementacia, testing, podpora

  Vývoj

  Analýza, návrh, implemenácia.

  Testing

  Manuálny a automatizovaný.

  Konzultačné činnosti

  Odborné poradenstvo a podpora.

  O nás

  O nás

  Firma Dagaz Development vznikla v roku 2013 a je prirodzeným pokračovateľom aktivít jej zakladatela Martina Tongeľa, ktorý pôsobí na IT scéne od roku 1996 vo viacerých pozíciách (vývoj, analýza, team leading) ako zamestnanec, neskôr ako freelancer. Zameriava sa na vývoj aplikácií a konzultačnú činnosť v oblasti IT, pričom pôsobí aj na európskom trhu.

  Technológie

  Server-side, client-side. Bankovníctvo, telekom, ITSM, online gaming.

  "Dawn of your Success"

  Novinky